Referenties

Referenties

Aquarech heeft door zijn vele jaren ervaring al heel wat opdrachten feilloos uitgevoerd.
Hieronder vind je enkele voorbeelden:

Pompstation op de Stenensluisvaart

Verpompt het water in de Ijzer.
Uitgerust met 2 verticale opgestelde propeller pompen van elk 2 m³/s, motor 132 Kw op 490 tr./min bij 50 Hz.
Frequentie gestuurd van 30 Hz tot 60 Hz.

Instroom van het water

Uitstroom van het water

Pompen op de proefstand in de fabriek

Pomp opgesteld in het pompstation

Pompstation voor het verpompen van drinkwater voor een gedeelte van de bevoorrading van Brussel

SK6
Pomp op de proefstand

Pompgroepen van 1000 m³/h bij 66 m w k. met motor van 250 kw op 1480 tr. min bij 50 Hz. Pompen gemonteerd in het pompstation.

Pompgroep van 500 m³/h bij 66 m w k. met motor van 132 kw op 1480 tr. min bij 50 Hz.
Pompen gemonteerd in het pompstation.

Pompgroep op de proefstand voor een drinkwaterpompstation ter bevoorrading van Oost-Vlaanderen

900 m³/h bij 65 m w k met een motor van 250 KW op 1450 tr./min bij 50 Hz.
Frequentiegestuurd.

Pompstation AQUAFIN

Opgebouwd uit volgende onderdelen:

2 pompen voor droog weder afvoer.
Frequentiegestuurd van elk 393 l/s met motor van 63 Kw op 720 tr./min bij 50 Hz.
Dompelpomp gemon-teerd op voetbocht.

1 pomp voor droog weder afvoer.
Frequentie-gestuurd van elk 287 l/s met motor van 31 Kw op 720 tr./min bij 50 Hz.
Dompelpomp gemonteerd op voetbocht.

2 pompen voor regenwater afvoer.
Frequentiegestuurd van elk 1.227 l/s met motor van 110 Kw op 590 tr./min bij 50 Hz.
Pomp gemonteerd in schacht.

Pomp komt toe aan het pomp-station.

Andere referenties

Dompelpompen op de proefstand, frequentiegestuurd: elk 113 l/s bij 49 m: 127 Kw motor bij 1470 tr./min.

Pompstation: per pomp 140 l/s bij 15 m: 33 Kw motor bij 960 tr./min.

Pompstation met 3 pompen: 5.000 l/s met een opvoerhoogte van 5 meter en een motor van 350 kW bij 420 t/min.