Visveilige pompen

Visvriendelijke pomp

100% veilig voor paling

De visvriendelijke pomp van Nijhuis Pompen BV, die in samenwerking met FishFlow Innovations is ontwikkeld, laat 100% van de paling en minimaal 97% van de schubvis onbeschadigd een gemaal passeren. Dit resultaat is gemeten tijdens een praktijktoets met levende vis, onder toeziend oog van een onafhankelijk bureau, VisAdvies BV.* Deze innovatie is gepatenteerd.

Met de ontwikkeling van de visvriendelijke pomp wordt ingespeeld
op de negatieve effecten van de conventionele pompen in gemalen op de visstand. Een aanzienlijk deel van de huidige vissterfte wordt veroorzaakt doordat vissen bij de passage door conventionele gemaalpompen in botsing komen met de waaierbladen en/of leischoepen van de pomp. Daarnaast wordt de natuurlijke vismigratie sterk verstoord en vooral de palingpopulatie verder bedreigd.

Naast de pompen in gemalen vormen de lagedrukturbines
van waterkrachtcentrales een groot gevaar voor migrerende vis. Met de visvriendelijke pompprincipes van Pentair Nijhuis, kunnen ook de waaiers en leischoepen van turbines visvriendelijk worden gemaakt.

Een duurzame oplossing

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onderstreept het belang om in de komende jaren alle waterlopen visvriendelijk te maken.

Kies daarom voor een duurzame oplossing die natuur en milieu beschermt en bovendien energie bespaart. Wij geven u graag advies over het aanpassen van uw gemaalpomp of turbine tot een visvriendelijk systeem.

Voordelen van de PF-pomp

– 100% visvriendelijk voor palingDe visvriendelijke pomp laat 100% van de paling en minimaal 97% van de schubvis onbeschadigd een gemaal passeren.*

– Hoge efficiencyPentair Nijhuis bouwt de pomp geheel volgens klantspecifieke eisen, passend bij de bedrijfsvoering. De visvriendelijkheid is gewaarborgd en het rendement wordt geoptimaliseerd. De PF-pomp haalt een pomprendement van minimaal 80%
bij het ontwerppunt.

– Visvriendelijk door een aangepaste vormDe waaier en de leischoepen van de PF-pomp hebben een speciaal ontwikkelde vormgeving. Daarmee ontstaat een gunstige stroming in het water die de vis helpt om de pomp veilig te passeren, ondanks een relatief hoog toerental. Bovendien is tussen de waaierbladen veel meer ruimte en zijn alle randen afgerond. De vergroting van de ruimte tussen de waaierbladen verlaagt de trefkans ingrijpend.

– Eenvoudige installatie in bestaande gemalenDe PF-pomp kan op maat in een bestaand gemaal worden ingepast, zodat civiele aanpassingen niet of nauwelijks nodig zijn.

– Uitbreiding elektrische installatie meestalniet noodzakelijkDoor de optimalisatie van het pompontwerp is het bij renovatie in de meeste bestaande gemalen niet noodzakelijk om de elektrische installatie uit te breiden.

– Lagere kostenDoordat de bestaande infrastructuur in de meeste gevallen kan blijven bestaan en de bestaande elektrische installatie gebruikt kan worden, zullen aanzienlijk minder kosten gemaakt worden om een bestaand systeem om te bouwen tot een visvriendelijk systeem.Technische details

  • Leverbaar in verticale en horizontale uitvoering, in zowel droge als natte opstelling.
  • Toepassing in natuurlijke open watersystemen, waar de bedrijfsvoering relatief lagedrukken en hoge capaciteiten ten behoeve van de niveauregeling vereist.
  • De standaard capaciteit varieert tussen 1.500 en 20.000 m3/h. Een veel hogere capaciteitis bij speciale toepassingen mogelijk.
  • De opvoerhoogte varieert tussen 1 en 5 meter: een gebied waarin het gebruikelijk is omconventionele propellerpompen toe te passen.
Visveilige pompen uitgerust met de gepatenteerde waaier van NIJHUIS-PENTAIR

Pompgemaal te Vinderhoute uitgerust met 2 visveilige pompen elk 1000 l/s.
Keuring van de pomp op de proefstand bij NIJHUIS op 22/11/2017.

Pompgemaal RODE WEEL uitgerust met 2 visveilige pompen elk 4 m³/sec.
Keuring van de pomp op de proefstand bij NIJHUIS op 05/03/2019.